POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ                                     DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
                                       

 

KĄCIK SZEŚCIOLATKA

 

 

Czerwiec

   
TEMATYKA:
   
1. Dzieci z całego świata.
   
2. Jestem Europejczykiem.
   
3. Pożegnanie przedszkola.
   
4. Powitanie lata. Bezpieczne wakacje.
   
   
ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
   
* Zapoznanie z wyglądem i sposobem życia dzieci w różnych krajach Poszanowanie odmienności i autonomii drugiego człowieka.
   
* Dzień Dziecka – piknik sportowy w ogrodzie przedszkolnym z różnymi atrakcjami. Uświadamianie dzieciom konieczności
  i sposobu dbania o własne zdrowie – konieczność ruchu i uprawiania sportu.
   
* Poznanie podstawowych wiadomości na temat Unii Europejskiej.
  Poznanie życia naszych sąsiadów z Unii Europejskiej na podstawie wybranych krajów (Francja, Włochy, Grecja, Hiszpania, Wielka Brytania).
   
* Zapoznanie ze szkołą. Spacer wokoło budynku szkoły. Zabawy integracyjne na boisku szkolnym.Zapoznanie dziecka z drogą do szkoły.
  Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach.
   
* Przypomnienie zasad bezpiecznych zabaw wakacyjnych na podwórku oraz podczas wyjazdów na urlop
   
* Zaznajamianie w dalszym ciągu z przyrodą, dostrzeganie jej piękna w okresie lata.
  Wykorzystanie materiału przyrodniczego w plastyczno-technicznych rozwijających wyobraźnię przedszkolaków (suszenie kwiatów zebranych na łące).
   
* Udział w pikniku z okazji zakończenia przedszkola – radosne zabawy, program artystyczno-taneczny.
   
* Utrwalanie:
- poznanych liter w różnorodnych zadaniach i zagadkach,
- umiejętności czytania
- wiadomości matematycznych

 

 

 

Maj

   
TEMATYKA:
   
1. Nowinki z wiejskiego podwórka.
   
2. Wiosna na łące.
   
3. Nasi kochani rodzice
   
4. Poznajemy różne zawody
   
   
ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
   
* Poznawanie zwierząt – dorosłych i młodych – hodowanych na wsi, nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania,
  wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.
   
* Poznawanie wybranych owadów np. pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi.
  Zapoznanie z cyklem rozwojowym żab, motyla i pszczoły.
   
* Wzmacnianie więzi uczuciowych z rodzicami
- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,
- dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu, pojawienie się nowego dziecka,
- przygotowywanie programu artystycznego, wykonanie upominków,
   
* Zapoznanie z pracą ludzi w różnych zawodach.
  Podawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie,
  Identyfikowanie i opisywanie czynności zawodowych wykonywanych przez te osoby, opowiadanie o tym, kim chciałoby zostać
   
* Zabawy utrwalające:
   
- wyodrębnianie w słowach sylab,
- określanie ich kolejności
- dzielenie słów na sylaby
- liczenie sylab w słowach
- tworzenie słów rozpoczynających się lub kończących się daną sylabą,
- tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie
- wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie
   
* Próby samodzielnego czytania
  czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
   
* Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
   
* Rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego.

 

 

 

 

Kwiecień

   
TEMATYKA:
   
1. Chciałbym być sportowcem.
   
2. Cuda i dziwy.
   
3. Kubusiowi Przyjaciele Natury.
   
4. Jestem Polakiem i Europejczykiem.
   
   
ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
   
* Rozumienie znaczenia ruchu w życiu i zdrowiu człowieka oraz konieczności hartowania własnego organizmu.
   
* Zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportów
   
* Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych.
   
* Wzbogacanie wiadomości dzieci na temat naszego wszechświata.
   
* Udział w kolejnej edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
   
* Utrwalenie i wzbogacenie wiadomości dotyczących zdrowego trynu życia i ekologii. Udział w obchodach Dnia Ziemi.
   
* Budzenie patriotyzmu wśród dzieci. Utrwalenie i poszerzenie wiadomości o naszej ojczyźnie. Poznanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt
  państwowych.
   
* Budzenie zaciekawienia wiadomościami o Europie i o jej mieszkańcach.
   
* Doskonalenie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania zakresie10.
   
* Utrwalenie poznanych liter poprzez czytanie, układnie prostych wyrazów i zdań, rozwiązywanie zagadek i krzyżówek.
   
* Zapoznanie z literami „j, J”, „f, F”, „ż, Ż”, „h, H”.

 

 

 

Marzec

   
TEMATYKA:
   
1. Mamo, tato, wolę wodę!
   
2. Nawet małe smyki uczą się matematyki.
   
3. Wiosna, wiosna.
   
4. W świecie teatru
   
5. Wkrótce Wielkanoc.
   
   
ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
   
* podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu
  prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci,
   
* poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny,
   
* czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury,
   
* zakładanie w sali zielonego ogródka; poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin; zachęcanie do prowadzenia kalendarza obserwacji roślin,
   
* dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych, zapoznanie ze znakami „+”, „-”,
   
* porównywanie objętości cieczy, zwracanie uwagi na zmiany objętości podczas dolewania lub odlewania cieczy, rozwijanie umiejętności mierzenie
  objętości cieczy przy zastosowaniu takiej samej miary, np. nalewanie odmierzonej kubkiem cieczy do różnych słoików; próby wyjaśniania, dlaczego
  poziom cieczy w poszczególnych słoikach jest różny,
   
* zapoznanie z wagą szalkową, stosuje określenia: cięższy od, lżejszy od, waży tyle samo
   
* rozwijanie umiejętności mierzenia długości, porównywanie długości przedmiotów; stosowanie określeń: dłuższy, krótszy, takiej samej długości,
  mierzenie długości (szerokości) za pomocą: sznurka, dłoni, stopy, kroków,
   
* poznawanie wybranych mierników czasu od starożytności do dnia dzisiejszego
   
* zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury,
   
* zapoznanie z zasadami właściwego zachowania się w teatrze, filharmonii, operze itp.
   
* poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf),
   
* oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci,
   
* wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,
   
* przygotowywanie kącika teatralnego, wzbogacanie kącika w stroje, maski; wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek, sylwet (do teatrzyku cieni),
  odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
   
* kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Wielkanocy,
   
* wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
   
* czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań.
   

 

 

 

 

Luty

   
TEMATYKA:
   
1. W zimowej otulinie.
   
2. Mały kuchcik. Dzień pizzy.
   
3. Stop smog. Eko-Walentynki. Dzień Kota.
   
4. Muzyka jest wszędzie.
   
ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
   
* Utrwalenie wiadomości na temat zimy.
   
* Założenie dzienniczka obserwacji przyrodniczej. Obserwacja bezpośrednia w ogrodzie przedszkolnym.
  Doświadczenia ze śniegiem, lodem. Rozbudzanie ciekawości badawczej.
   
* Utrwalenie zasad bezpiecznych zabaw zimowych.
   
* Utrwalenie zasad zdrowego odżywiania. Ukazanie wartości warzyw i owoców. Wdrażanie do dbałości o swoje zdrowie w okresie zimy.
  Komponowanie tzw. zdrowej pizzy. Konsumpcja pizzy na drugie śniadanie.
   
* Zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza. Ukazanie różnorodnych możliwości ograniczenia emisji spalin.
   
* Eko-Walentynki – przyłączenie się wychowanków do zbiórki na rzecz chorego Fabiana.
   
* Zapoznanie z wybranymi instrumentami, słuchanie fragmentów różnych gatunków muzycznych, uwrażliwianie na jej piękno.
   
* Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, tworzenie prostych instrumentacji.
   
* Doskonalenie umiejętności liczenia bez ograniczania zakresu, utrwalenie liczebników od 1-10.
   
* Układanie rytmów, tworzenie zbiorów ze względu na dwie cechy.
   
* Zachęcanie do słuchania opowiadań i wierszy.
   
* Wprowadzenie liter „p”, „g”, „w”, „z”. Utrwalanie poznanych wcześniej liter, tworzenie modelów słów, próby czytania sylab.
   

 

 

 

 

Styczeń

   
  TEMATYKA:
   
1. Zwierzęta zimą.
   
2. Zimowe zabawy.
   
3 Babcia i dziadek.
   
4. W Świecie baśni i bajek.
   
  ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
   
* Wzbogacenie wiedzy na temat kalendarza, poszerzenie wiadomości na temat miesięcy i pór roku, utrwalanie nazw dni tygodnia, dostrzeganie rytmicznej
  organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy.
   
* Wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt i ptaków, rozumienie konieczności dokarmiania ptaków i zwierząt leśnych zimą.
   
* Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
   
* Badanie i określanie właściwości fizycznych śniegu i lodu – zabawy badawcze.
   
* Poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych oraz przewidywanie konsekwencji ich nieprzestrzegania.
   
* Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych w rodzinie, zachęcanie do wypowiadania się na tematy związane z życiem rodzinnym,
  określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny.
   
* Przygotowanie programu artystycznego (nagranie) oraz upominków z okazji Dnia Babci i Dziadka.
   
* Zapoznanie z pracą listonosza oraz pracowników poczty.
   
* Budzenie zainteresowania dzieci baśniami i bajkami, rozpoznawanie bohaterów znanych baśni, zwracanie uwagi na budowę książki, uczenie poszanowania
  książek
   
* Udział w balu karnawałowym.
   
* Utrwalanie poznanych liter, zapoznanie z „s” „n”, „b”; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku;
  różnicowanie samogłosek i spółgłosek.
   
* Czytanie sylab, wyrazów o prostej budowie fonetycznej
   
* Utrwalanie poznanych cyfr i liczb. Zapoznanie z „9” i „10”.
   
* Klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.
   
* Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt i podawanie ich charakterystycznych cech.

 

 

Grudzień

   
  TEMATYKA:
   
1. Mieszkam na Śląsku.
   
2. Jest coraz zimniej – niesiemy pomoc ptakom.
   
3. Wkrótce święta.
   
4. Mijają dni miesiące lata.
   
  ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
   
* Budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością, zapoznanie z ważniejszymi zabytkami, herbem, legendami
  i charakterystycznym budownictwem - umożliwienie dzieciom poznania najbliższego otoczenia poprzez e-wycieczki i e-spacery.
   
* Zapoznanie z bogactwem naszego regionu oraz ciężką pracą górników. Znaczenie węgla w życiu człowieka.
   
* Udział w uroczystości „Spotkanie z Mikołajem”.
   
* Zapoznanie dzieci z trudną sytuacją ptaków w okresie zimowym. Przygotowanie karmnika i rozpoczęcie systematycznej opieki nad ptakami w ogrodzie
  przedszkolnym lub za oknem. Poszukiwanie wiadomości na temat życie i potrzeb ptaków zimą ( prezentacje multimedialne).
   
* Zorganizowanie „Dnia Ryby”.
   
* Wzmacnianie więzi uczuciowych z rodziną. Zachęcanie dzieci do udziału w świątecznych porządkach, niesienia pomocy rodzicom.
   
* Zapoznanie się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych w naszych domach.
   
* „W małym ciele - wielkie serce” – zachęcanie do niesienia świątecznej pomocy potrzebującym – udział w świątecznych akcjach charytatywnych.
  Wykonanie upominku, kartki świątecznej z życzeniami, e- pocztówki, itp
   
* Zapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia kultywowanie tej tradycji w przedszkolu:
  Zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom – wykonanie świątecznych upominków dla rodziców na warsztatach plastycznych.
  Przygotowanie wirtualnych życzeń i kolęd dla rodziców.
  Udział w uroczystej Wigilii w przedszkolu.
   
* Zabawy z poznanymi literami, zapoznanie z „y”, „r”.
   
* Tworzenie słów lub wyszukiwanie wyrazów zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, czytanie i układanie prostych wyrazów
   
* Poznanie nazw dni tygodnia, dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni tygodnia, pór roku, miesięcy.
   
* Zapoznanie z liczbami: „8” oraz „0”.
  Utrwalanie zapisów cyfrowych poznanych liczb, kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą, rozwijanie umiejętności rachunkowych.
   
** Wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych; określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.
   
  Poznawanie znaczenia określeń: teraźniejszość, przeszłość, przyszłość.

 

 

 

 

 

 

Listopad

   
   
  TEMATYKA:
   
1. Akademia Aquafresh.
   
2. Jestem Polakiem.
   
3. Pies i kot przyjaciółmi człowieka.
   
4. Mały Miś i emocje w jesienne dni.
   
  ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
   
* Przypomnienie zasad prawidłowego dbania o swoje zęby – udział w programie Aquafresh
   
* Zapoznanie z mapą Polski, ważniejszymi miastami, rzekami oraz górami i morzem; poznanie symboli narodowych (godła, flagi oraz hymnu), poznanie barw
  Ojczyzny – bieli i czerwieni, wspólne odśpiewanie hymnu „Mazurka Dąbrowskiego”, budzenie uczuć patriotycznych.
   
* Zapoznanie z rolą zwierząt domowych w życiu człowieka a zwłaszcza z odpowiedzialnością za naszych czworonożnych przyjaciół.
  Zachęcanie do opieki nad zwierzętami żyjącymi w schroniskach.
   
* Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, rozpoznawanie znaków synoptycznych, uświadamianie konieczności dostosowywania
  ubioru do warunków atmosferycznych; poznanie stanów skupienia wody i ich właściwości (zabawy badawcze).
   
* Zabawy z literą „o”, „a”, „m", „e”, „i”, „t”, „d”, „k”, „l", układanie schematów i modeli słów z poznanych liter.
   
* Analiza i synteza sylabowa nazw obrazków, wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, czytanie całościowe nazw wyrazów,
  układanie rymów do podanych słów, liczenie głosek, budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania, odróżnianie druku od pisma,
  wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
   
* Formułowanie dłuższych wypowiedzi z zastosowaniem przymiotników i przysłówków.
   
* Wprowadzenie i utrwalenie zapisu cyfrowego liczb „0”, „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”; wprowadzenie znaków: „+”, „<”, „ >”, oraz
  stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
   
* Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
   
* Segregowanie, klasyfikowanie przedmiotów według podanego kryterium.
   
* Zabawy z elementami kodowania z wykorzystaniem maty i kubeczków

 

 

Październik

 

  TEMATYKA:
   
1. Jesień w lesie.
   
2. Akademia Zdrowego Przedszkolaka.
   
3. O sobie samym.
   
4. Nasze zmysły.
   
   
  ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
   
   
* Pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana) jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy.
   
* Kształtowanie nawyków higienicznych oraz samoobsługowych.
   
* Wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania się oraz kształtowanie sprawności fizycznej.
   
* Budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie postawy poszanowania drugiej osoby.
   
* Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania odpowiednich części ciała – czytanie całościowe wyrazów związanych z tematyką,
  uświadomienie istnienia różnych narządów zmysłów.
   
* Wprowadzenie litery „m, „e”, „t”, zapoznanie z wyglądem graficznym. Zabawy z literą „o”, „a”, „m, „e”, „t”, utrwalanie pojęć samogłoska i spółgłoska.
   
* Formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach; układanie historyjek obrazkowych.
   
* Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania: sylabizowanie, głoskowanie, globalne czytanie wyrazów, liczenie wyrazów w zdaniach,
  tworzenie wyrazów z poznanych liter, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
   
* Liczenie przedmiotów bez ograniczenia zakresu w toku zabaw dydaktycznych i samodzielnych; wprowadzenie i utrwalenie zapisu cyfrowego
  liczb „1”, „2”, „3”, „4”, „5”
   
* Posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
  odróżnianie błędnego liczenia od poprawnego.

 

 

Wrzesień

 

  TEMATYKA:
   
1. Witajcie w przedszkolu.
   
2. Bezpieczna droga do przedszkola.
   
3. Jesień w sadzie.
   
4. Jesień w ogrodzie.
   
  ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
   
   
* Poznanie środowiska przedszkolnego (swojej sali, łazienki, szatni), kształtowanie orientacji w tym środowisku.
   
* Ustalenie wspólnych norm i zasad panujących w grupie oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw w sali i w ogrodzie przedszkolnym.
   
* Wyrabianie u dzieci nawyków higieniczno – kulturalnych związanych z higieną osobistą oraz spożywaniem posiłków, samodzielnością.
   
* Poznanie i kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego i bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.
  Poznanie niektórych znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej; utrwalenie numerów alarmowych.
   
* Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw i owoców; rozróżnianie ich za pomocą dotyku, wzorku, smaku i zapachu;
  określanie części jadalnych warzyw. Zapoznanie z pracą ogrodnika jesienią.
   
* Zapoznanie ze sposobem przygotowania się ludzi do zimy – zapasy na zimę – kiszenie ogórków.
   
* Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania: sylabizowanie, głoskowanie, globalne czytanie wyrazów,
  liczenie wyrazów w zdaniach, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
   
* Zabawy z literą „o”, „a”; wprowadzenie pojęć „samogłoska i spółgłoska”
   
* Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
   
* Liczenie przedmiotów bez ograniczenia zakresu w toku zabaw dydaktycznych i samodzielnych; wprowadzenie zapisu cyfrowego liczb
  „1”, „2” i „3”.