POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ                                     DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
                                       

OGŁOSZENIA

 

 

Uwaga Rodzice/Opiekunowie!

 
Informujemy Państwa, iż decyzją Prezydent Miasta Ruda Śląska w 2021 roku nie odbędzie się rekrutacja uzupełniająca
 
do rudzkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.
 
 

 

   

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie przedszkolnym pt.

„PIOSENKA lub WIERSZ Z MORAŁEM”

regulamin konkursu

 

   

 

 

ZAPISY DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY

 

Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny do miejskich przedszkoli w Rudzie Śląskiej odbywają się w terminie
 
od 01 czerwca 2021 do 15 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania miejsc,w godzinach ustalonych w danej
 
placówce pełniącej dyżur (na podstawie regulaminu w sprawie rozliczania opłat za korzystanie
 
z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia).
 
Zapisy dzieci na dyżur przyjmuje dyrektor placówki dyżurującej.
 

Więcej informacji na stronach internetowych placówek.

 

********************

 

Na podstawie Zarządzenia Nr SP.0050.2.322.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 grudnia 2020
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska ustalono :
 
 
 
TERMINY DYŻURÓW PRACY PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 

 

DYŻUR W LIPCU       DZIELNICA       DYŻUR W SIERPNIU       DZIELNICA
                         
Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Śląskiej       Ruda       Miejskie Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej       Godula
                         
Miejskie Przedszkole nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzie Śląskiej       Chebzie       Miejskie Przedszkole nr 20 im. Słonecznej Doliny w Rudzie Śląskiej       Wirek
                         
Miejskie Przedszkole nr 17 w Rudzie Śląskiej       Nowy Bytom       Miejskie Przedszkole nr 28 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rudzie Śląskiej       Bielszowice
                         
Miejskie Przedszkole nr 25 w Rudzie Śląskiej       Halemba       Miejskie Przedszkole nr 34 w Rudzie Śląskiej       Kochłowice
                         
Miejskie Przedszkole nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej       Bielszowice       Miejskie Przedszkole nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej       Halemba
                         
Miejskie Przedszkole nr 32 w Rudzie Śląskiej      

Kochłowice

      Miejskie Przedszkole nr 40 im. Marii Kownackiej w Rudzie Śląskiej      

Ruda

                         
Miejskie Przedszkole nr 35 w Rudzie Śląskie       Halemba       Miejskie Przedszkole nr 43 w Rudzie Śląskiej       Bykowina
                         

Miejskie Przedszkole nr 37 im. Pracowitych Pszczółek w Rudzie Śląskiej

     

Wirek

     

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

     

Nowy Bytom

                         
Miejskie Przedszkole nr 45 w Rudzie Śląskiej       Bykowina       Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 12 Specjalnej im. Św. Łukasza w Rudzie Śląskiej       Wirek

 

 

 

 

Listy dzieci przyjętych do MP24
             
strona 1     strona 2     strona 3
             
             

 

 

Lista dzieci nieprzyjętych do MP24
                         

strona 1

   

strona 2

   

strona 3

    strona 4     strona 5
                         
                         

 

 

 

 

 

EKO -WALENTYNKI

  W tym roku z okazji EKO-WALENTYNEK zorganizowaliśmy zbiórkę zakrętek plastikowe na rzecz  
     
  małego Fabianka -mieszkańca naszego miasta potrzebującego pomocy.  
     
     
  Każde dziecko które przyniosło nakrętki otrzymało drobną niespodziankę.  
     
  Można również wesprzeć Fabianka finansowo. W korytarzu znajduje się specjalna skarbonka dla Fabianka.  
     
     
  Dziękujemy za udział w akcji.  
     

 

Więcej o Fabianku:

http://pomocwiecej.com.pl/pogorzelec-fabian/?fbclid=IwAR1YNsA4CmuaadQ8U4y481fpjeX3gmUb_CaZhaaRj-_A9PYBrHE6y_wVfS0

 

 

 

 

  Uwaga rodzice/prawni opiekunowie!  
     
     
  Zgodnie z Zarządzeniem nr SP.0050.213.2021 Prezydent Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2021  
     
  od 15 lutego 2021 roku do dnia 19 lutego 2021 rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o złożenie w kancelarii  
     
  przedszkola deklaracji kontynuacji lub rezygnacji z wychowania przedszkolnego swojego dziecka.  
     
  Druki deklaracji będą do pobrania u Pań dyżurujących w szatni lub tutaj:  
     
 

DEKLARACJA O KONTYNUACJI....

DEKLARACJA O REZYGNACJI.....

 
  Informujemy również, że od dnia 1 marca 2021 do 15 marca 2021 będą trwać zapisy dzieci do przedszkola  
     
  (z roczników: 2018,2017,2016,2015) na rok szkolny 2021/2022.  
     
     

 

  „ MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG. PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH”  
     
  Miło nam poinformować, że nasze przedszkole zostało zakwalifikowane do udziału w kolejnej edycji  
     
  kampanii edukacyjno- informacyjnej: “MOGĘ! zatrzymać SMOG. Przedszkolaku złap oddech”  
     
  organizowanej przez Samorząd Województwa Śląskiego. Kampania jest finansowana ze środków  
     
  Samorządu Województwa Śląskiego przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
     
  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  
     
  Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego,  
     
  w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu  
     
  zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji  
     
  na zanieczyszczenia.  
     
  Zgodnie z regulaminem kampanii otrzymaliśmy dwa oczyszczacze powietrza.  

 

 

 

 

Dziękujemy za tak udany udział w akcji

     
  "Boże Narodzenie w pudełku po butach"    
       
  Nasza placówka wzięła udział w akcji BOŻENARODZENIE W PUDEŁKU PO BUTACH.  
     
  W tym wyjątkowym czasie przygotowaliśmy paczki dla bezdomnych, ubogich i potrzebujących.  
     
  Paczki zostały przekazane Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Miłości w Katowicach,  
     
  które rozdają je najbardziej potrzebującym.  
       
       
     
     
     
       

 

 

Drodzy Rodzice

      Świąteczna paczka dla zwierzaków była OGROMNA.      
         
    Dziękujemy serdecznie za tak duże zaangażowanie w akcję.    
         
    Zebrana karma i niespodzianki dla zwierzaków zostały przekazane do    
         
    Rudzkiego Schroniska dla zwierząt TOZ FAUNA.    
         
   

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

   
     

RÓWNIEŻ W IMIENIU ZWIERZĄT

     

 

Drodzy rodzice dzieci które, od 1 września 2021 roku rozpoczną naukę w szkole.
 
W zakładce "Dokumenty " umieszczona jest Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska  w sprawie ustalenia planu
 
sieci publicznych szkół podstawowych prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika do w/w uchwały.
 
Fakt zapoznanie się z załącznikiem proszę potwierdzić podpisem złożonym na liście w kancelarii przedszkola.

 

 

 

Zachęcamy do lektury referatu "Jak wspierać swoje dziecko w rozwoju emocjonalnym?" pt.

"Dlaczego moje dziecko jest smutne, jak rozmawiać z własnym dzieckiem?"

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych     1 września 2020 r.    
             
2. Zimowa przerwa świąteczna     23 - 31 grudnia 2020 r.    
             
3. Ferie zimowe     1 lutego - 14 lutego 2021 r.    
             
4. Wiosenna przerwa świąteczna     1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.    
             
5. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach     25 czerwca 2021 r.    
             

 

 

Drodzy Rodzice/ Opiekunowie !!

 
 
 
 

Zachęcamy do zarejestrowania się w systemie ATMS KIDS poprzez stronę

 

www.ePrzedszkole.com.pl

 

Dzięki tej rejestracji będą Państwo mogli w wygodny i szybki sposób, poprzez przeglądarkę internetową :

 
  - otrzymywać informacje dotyczące organizacji pracy placówki i ewentualnych zmian co jest bardzo ważne w czasie pandemii,
 

- przeglądać kalendarz obecności dziecka w placówce

 

- sprawdzać aktualny jadłospis,

 

- otrzymywać informacje dotyczące aktualnych wydarzeń

 
 
 

 

 

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie !

   
 

we wtorek 1 września 2020r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021

   
  Od tego dnia przedszkola będą działały na podstawie: „Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora
   
  Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
   
  wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja”
   
  Przygotowując się do nowego roku szkolnego,  wdrożone zostały procedury i zasady, które pomogą nam w spełnieniu
   
  wszystkich wymagań  w związku z COVID 19, a dzieciom w stopniowym przyzwyczajeniu się do nowych warunków.
   
   
  Przekazuję najważniejsze komunikaty i informacje dotyczące rozpoczęcia i organizacji nowego roku szkolnego
   
- w placówce obowiązuje reżim sanitarny i obostrzenia z nim związane,- rodzice nie wchodzą na teren przedszkola tylko
   
  do wyznaczonej strefy. Wyjątek stanowi wejście na teren placówki  rodziców  z dziećmi 3 letnimi.
   
  Przed wejściem należy zdezynfekować ręce , zasłonić usta i nos.
   
  Przy oczekiwaniu w kolejce należy zachować bezpieczną odległość,
   
- rodzic z dzieckiem / dziećmi 3 – letnim/ letnimi kieruje się do holu na wyznaczone miejsce , rozbiera dziecko i przekazuje
   
  osobie dyżurującej w szatni.
   
- Rodzic zobowiązany jest do osłonięcia nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego
   
  w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m,
   
   
- zwracamy się do rodziców/opiekunów dzieci nowoprzyjętych z prośbą ,aby przebieranie dziecka i pobyt na terenie placówki
   
  skrócić do minimum, te same zasady obowiązują podczas odbioru dziecka/ dzieci z placówki,
   
- dzieciom będzie codziennie mierzona temperatura,
   
- dzieci do przedszkola nie przynoszą zabawek ani innych zbędnych rzeczy,
   
- dzieci w przedszkolu myją ręce cieplną wodą i mydłem ( nie używają środków dezynfekcyjnych),
   
- prosimy o padnie najwygodniejszej dla Państwa formy komunikacji z placówką w celu szybkiego przykazu informacji
   
  (aktualnie numery telefonów , adres mailowy)
   
- do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe (bez objawów chorobowych)
   
   
   
  Za utrudnienia przepraszamy , prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
   
  Muszą być Państwo przygotowani na to ,iż sytuacja w każdej chwili może ulec zmianie.
   
   
  Jeżeli rodzice / opiekunowie mają obawy przed wysłaniem dziecka do przedszkola  od 1 września lub dziecko jest w grupie
   
  ryzyka (choroba przewlekła) oraz są w stanie zapewnić mu opiekę  mogą jeszcze wstrzymać się z przyprowadzaniem go
   
  do placówki. Rodziców którzy podejmą taką decyzję prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z przedszkolem.
   
  Prosimy o pobranie druków :
   
- oświadczenia dot. posiłków i godzin,
   
- upoważnień do odbioru dziecka/dzieci,
   
- oświadczeń dotyczących COVID-19
   
- zgody na rok szkolny 2020/2021
   
  wypełnienie ich i zwrot w przedszkolu od 1 września najpóźniej 4 września.
   
   
  O przydziale dzieci do poszczególnych grup w roku szklonym 2020/2021 mogą się Państwo dowiedzieć telefonicznie
   
  w poniedziałek 31 sierpnia 2020 w godzinach od 6.00 do 15.00 .
   

 

 

Życzymy spokojnych pierwszych dni w przedszkolu,
 
pamiętajcie Państwo, że od Waszej postawy
 
zależna jest również szybka adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych.
 
Pierwsze dni w przedszkolu to dla dzieci duża zmiana,
 
pomóżmy im wspólnie jak najłagodniej przejść ten nowy etap życie.
 
 

 

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie dzieci,
które już uczęszczały do przedszkola.
 
Ze względu na stan epidemii oraz na to, że nasza placówka w sierpniu prowadzi dyżur wakacyjny
 
zebrania informacyjne dotyczące organizacji roku szklonego 2020/2021 odbędą się na początku miesiąca września.
 
O terminie zebrania konkretnej grupy zostaną Państwo powiadomieni przez wychowawców.
 
 
 
 
Drodzy rodzice/ opiekunowie dzieci,
które rozpoczynają edukację przedszkolną od 1 września 2020
 
 
Zapraszamy na zebranie informacyjne dotyczące roku szkolnego 2020/2021 dnia 27.08.2020
 
o godzinie 17.00 w Miejskim Przedszkolu nr 24 ul. Energetyków 9
 
Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas wchodzenia do budynku oraz podczas zebrania
 
(dystans społeczny, osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, własny długopis) .
 
Bardzo prosimy również , aby nie przyprowadzać na zebranie dzieci. Prosimy o zrozumienie .
 

 

 

 

Szanowni Rodzice!

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ

Z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO NA WYPADEK WYSTĄPIENIA CHOROBY

ZAKAŹNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM COVID -19.

 

 

Kilka ważnych nformacji na temat wsparcia w tym trudnym okresie pandemii.

 

 

 

"Sposoby ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem"

 

 

 

 

Drodzy rodzice /opiekunowie
   
prosimy o zapoznanie z ciekawymi wiadomościami dotyczącymi prawidłowego odżywiania dzieci.

 

 

 

DRODZY RODZICE !!!!

 
 

Serdecznie dziękujemy

za ofiarowane dla placówki

materiały papiernicze i zabawki

 

 

 

 

 

Drodzy rodzice /opiekunowie
 
prosimy o zapoznanie z ciekawymi wiadomościami dotyczącymi alergii pokarmowych u dzieci
 

 

       
       
Drodzy rodzice,bardzo chcemy,żebyście zdawali sobie sprawę, że Waszym kochanym pociechom      
       
już od najmłodszych lat przysługują prawa,które przekładają się na Wasze codzienne życie.      
       
Dzięki nim dzieci mogą czuć się bezpieczne , kochane i beztroskie.      
       
Drodzy rodzice zachęcamy i serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Konwencja Praw Dziecka w poniższych linkach.      
       
       
       
       
Konwencja o prawach dziecka      
       
Prawa dziecka      
       
Geneza praw dziecka      
       
       
       
     

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się

z Regulaminem korzystania z elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka

w Miejskim Przedszkolu nr 24 w Rudzie Śląskiej