POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ                                     DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
                                       

 

KĄCIK SZEŚCIOLATKA

 

 

ilustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - liniailustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - linia

 

CZERWIEC

 

    TEMATYKA:
     
1.   Dzieci z całego świata.
     
2.   Poznajemy zwierzęta.
     
3.   Będę uczniem.
     
4.   Powitane lata. Dzień Ojca.
     
5.   Bezpieczne wakacje.
     
    ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
     
     
*   Zapoznanie z wyglądem i sposobem życia dzieci w różnych krajach.
    Poszanowanie odmienności i autonomii drugiego człowieka.
     
*   Dzień Dziecka na sportowo – zabawy w ogrodzie przedszkolnym z różnymi atrakcjami.
    Uświadamianie dzieciom konieczności dbania o swoją kondycję fizyczną.
     
*   Poznanie podstawowych wiadomości na temat życia zwierząt w różnych środowiskach.
     
*   Zapoznanie ze szkołą. Udział w lekcji pokazowej. Spacer po szkole oraz wokoło budynku szkoły.
    Zabawy integracyjne na boisku szkolnym.
     
*   Zapoznanie dziecka z drogą do szkoły. Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas
    poruszania się po drogach.
     
*   Wzmacnianie więzi uczuciowych w rodzinie. Przygotowanie upominku dla tatusia z okazji Dnia Ojca.
     
*   Udział w Uroczystym Zakończenia Przedszkola – program artystyczno-taneczny, zabawy z animatorem.
     
*   Przypomnienie zasad bezpiecznych zabaw wakacyjnych na podwórku oraz podczas wyjazdów na urlop.
     
*   Poznawanie przyrody, dostrzeganie jej piękna w okresie lata.
     
*   Wykorzystanie materiału przyrodniczego w plastyczno-technicznych rozwijających wyobraźnię przedszkolaków
    (suszenie kwiatów zebranych na łące, prace plastyczne w ogrodzie z wykorzystaniem materiału przyrodniczego)
     
*   Utrwalenie:
    - poznanych liter w różnorodnych zagadkach,
    - umiejętności czytania
    - wiadomości matematycznych.
     

 

ilustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - liniailustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - linia

 

MAJ

 

    TEMATYKA:
     
1.   Przedszkolak małym patriotą.
     
2.   Jestem Europejczykiem.
     
3.   Wiosna na łące.
     
4.   Moja rodzina. Dzień Matki.
     
    ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE:
     
*   Utrwalenie wyglądu flagi narodowej, godła, pogłębianie uczuć patriotycznych (Dzień Flagi, Święto 3 Maja)
    Rozbudzanie tożsamości narodowej i zainteresowania swoim krajem;
     
*   Zapoznanie z hymnem Unii Europejskiej, poznawanie niektórych krajów należących do
    Unii Europejskiej oraz ich zwyczajów i tradycji; wyjaśnienie znaczenia flagi Unii Europejskiej;
     
*   Poznanie środowiska łąki i jej mieszkańców, obserwacja w naturalnym środowisku (wyjście na łąkę);
    Zapoznanie z pracą pszczelarza – wizyta pszczelarza (lekcja edukacyjna);
     
*   Pielęgnowanie uczucia miłości dla mamy i rodziny; dostrzeganie jej olbrzymiej roli w życiu rodziny
     
*   Wyrabianie u dzieci potrzeby sprawiania niespodzianek. Przygotowanie prezentów i laurek z okazji Dnia Matki;
    Wykonanie upominków na Święto Rodziny, przygotowanie programu artystycznego;
     
*   Wprowadzenie liter Z, Ż, czytanie tekstów i rebusów, utrwalenie wszystkich poznanych liter;
     
*   Doskonalenie umiejętności liczenia, tworzenie zadań z tekstem i rozwiązywanie ich;
    Utrwalanie cyfr i poznanych znaków matematycznych.

 

ilustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - liniailustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - linia

 

KWIECIEŃ

 

 

    TEMATYKA:
     
1.   Wkrótce Wielkanoc
     
2.   Wielkanoc.
     
3.   Kubusiowi Przyjaciele Natury.
     
4.   Tydzień największych polskich miast oraz Legend i Baśni Polskich.
     
    ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE:
     
*   Poznanie i kultywowanie tradycji wielkanocnych. Przygotowanie życzeń i upominków dla bliskich,
    seniorów. Udział w świątecznym śniadaniu.
     
*   Poznawanie zwierząt hodowlanych, dostrzeganie ich pożyteczności dla człowieka.
     
*   Udział w kolejnej edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
     
*   Utrwalenie i wzbogacenie wiadomości dotyczących zdrowego trybu życia i ekologii. Udział w obchodach Dnia Ziemi.
     
*   Obserwowanie przyrody wiosną i dzielenie się swymi spostrzeżeniami i przeżyciami.
     
*   Zapoznanie z życiem ptaków wiosną (przylot z dalekich krajów, zakładanie gniazd)
     
*   Budzenie patriotyzmu wśród dzieci.
     
*   Utrwalenie i poszerzenie wiadomości o naszej ojczyźnie i niektórych polskich miastach.
    Poznanie legend związanych polskich związanych z znanymi polskimi miastami.
     
*   Poznanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych.
     
*   Doskonalenie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania zakresie10.
     
*   Zapoznanie z literami: „G”, „Ł”, „W”. Utrwalenie poznanych liter poprzez czytanie, układnie prostych wyrazów i zdań,
    rozwiązywanie zagadek i krzyżówek

 

ilustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - liniailustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - linia

MARZEC

 

 

    TEMATYKA:
     
1.   Marcowa pogoda. Przedwiośnie
     
2.   Zabawy matematyczne.
     
3.   Wkrótce wiosna
     
4.   Mamo, tato wolę wodę!
     
5.   Wiosna w ogrodzie
     
    ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE:
     
*   zapoznanie z charakterystycznymi cechami przedwiośnia, umieszczenie w „kąciku przyrody”
    kalendarza oraz systematyczna obserwacja pogody,
     
*   czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury
     
*   zakładanie w sali zielonego ogródka; poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin;
    zachęcanie do prowadzenia kalendarza obserwacji roślin,
     
*   poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny,
     
*   podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska
    oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych
    i postawy proekologicznej u dzieci,
     
*   zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury
     
*   poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf),
    przestrzeganie zasad właściwego zachowania się w teatrze, filharmonii, operze itp.,
     
*   przygotowywanie kącika teatralnego, wzbogacanie kącika w stroje, maski; wspólne wykonywanie pacynek,
    kukiełek, odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego
     
*   wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem
    pantomimy, dramy,
     
*   utrwalenie poznanych liter, wprowadzenie „P”, „R”, „N”, „F”
     
*   wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie
     
*   liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
     
*   czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań,
     
*   porównywanie objętości cieczy, zwracanie uwagi na zmiany objętości podczas dolewania lub odlewania cieczy,
    rozwijanie umiejętności mierzenie objętości cieczy przy zastosowaniu takiej samej miary, np. nalewanie
    odmierzonej kubkiem cieczy do różnych słoików; próby wyjaśniania, dlaczego poziom cieczy w poszczególnych
    słoikach jest różny,
     
*   dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych, utrwalenie znaku „+”,
    zapoznanie ze znakiem „-”,
     
*   zapoznanie z wagą szalkową, stosuje określenia: cięższy od, lżejszy od, waży tyle samo,
     
*   rozwijanie umiejętności mierzenia długości, porównywanie długości przedmiotów; stosowanie określeń: dłuższy,
    krótszy, takiej samej długości, mierzenie długości (szerokości) za pomocą: sznurka, dłoni, stopy, kroków,
     
     

 

ilustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - liniailustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - linia

 

LUTY

 

 

    TEMATYKA:
     
1.   Bal w przedszkolu.
     
2.   Zabawy zimowe. Walentynki.
     
3.   Sporty zimowe.
     
4.   Emocje Wesołych Misiów.
     
    ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE:
     
*   Utrwalenie wiadomości na temat zimy.
     
*   Obserwacja bezpośrednia w ogrodzie przedszkolnym.
*   Doświadczenia ze śniegiem, lodem. Rozbudzanie ciekawości badawczej.
     
*   Utrwalenie zasad bezpiecznych zabaw zimowych.
     
*   Utrwalenie zasad zdrowego odżywiania. Ukazanie wartości warzyw i owoców.
    Wdrażanie do dbałości o swoje zdrowie w okresie zimy.
     
*   Eko-Walentynki – przyłączenie się wychowanków do zbiórki zakrętek i zużytych baterii.
     
*   Doskonalenie umiejętności liczenia bez ograniczania zakresu, zapoznanie z „10”.
     
*   Rozwiązywanie różnorodnych zagadek matematycznych.
     
*   Układanie rytmów, tworzenie zbiorów ze względu na kilka cech.
     
*   Zachęcanie do słuchania opowiadań i wierszy
     
*   Wprowadzenie liter „c”. Utrwalanie poznanych wcześniej liter, tworzenie modelów słów, układanie oraz próby
    czytania prostych wyrazów i zdań.

 

ilustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - liniailustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - linia

STYCZEŃ

 

    TEMATYKA:
     
1.   Zimowe zabawy.
     
2.   Dbamy o nasze zdrowie. – „Stop SMOG”
     
3.   Babcia i dziadek.
     
4.   Wesołe zabawy karnawałowe.
     
     
    ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
     
*   Wzbogacenie wiedzy na temat kalendarza, poszerzenie wiadomości na temat miesięcy i pór roku,
    utrwalanie nazw dni tygodnia, dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy.
     
*   Wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt i ptaków, rozumienie konieczności
    dokarmiania ptaków i zwierząt leśnych zimą.
*   Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
*   Badanie i określanie właściwości fizycznych śniegu i lodu – zabawy badawcze.
     
*   Poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych oraz przewidywanie
    konsekwencji ich nieprzestrzegania.
     
*   Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych w rodzinie, zachęcanie do wypowiadania się na tematy
    związane z życiem rodzinnym, określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny.
     
*   Przygotowanie programu artystycznego (nagranie) oraz upominków z okazji Dnia Babci i Dziadka.
     
*   Udział w balu karnawałowym.
     
*   Utrwalanie poznanych liter, zapoznanie z „B” „U”, „J” „Y”; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się
    daną głoską i mających ją w środku; różnicowanie samogłosek i spółgłosek.
     
*   Czytanie sylab, wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
     
*   Zapoznanie ze znakiem „+”.
     
*   Utrwalanie poznanych cyfr i liczb. Zapoznanie z „8” i „9”.
     
*   Klasyfikowanie i segregowanie obiektów wg podanych kryteriów.
     
*   Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt
    i podawanie ich charakterystycznych cech.
     

 

ilustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - liniailustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - linia

 

GRUDZIEŃ

 

    TEMATYKA:
     
1.   Mieszkam na Śląsku. Dzień Górnika.
     
2.   Dbamy o zwierzęta zimą. Mikołaj w przedszkolu.
     
3.   Nadchodzą święta - Boże Narodzenie.
     
4.   Witamy Nowy Rok.
     
     
    ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
     
     
*   Utrwalenie nazwy swojego miasta, zapoznanie z herbem. Poznanie zawodu górnika, ukazanie znaczenia węgla
    dla człowieka i przyrody.
     
*   Wdrażanie do pomagania zwierzętom, w tym ptakom, które zostały u nas na zimę. Wystawienie karmnika za okno.
     
*   Udział w uroczystości „Spotkanie z Mikołajem".
     
*   Wzmacnianie więzi uczuciowych z rodziną. Zachęcanie dzieci do udziału w świątecznych porządkach, strojeniu choinki
    Wprowadzenie atmosfery radosnego oczekiwania na święta
     
*   Zapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia. Śpiewanie kolęd, przygotowywanie przedstawienia
    dla rodziców.
     
*   Udział w uroczystej Wigilii w przedszkolu.
     
*   Zapoznanie z pojęciem Stary Rok, Nowy Rok, utrwalenie nazw miesięcy.
     
*   Utrwalenie cyfr 0-6 i znaków matematycznych „=, <, >”. Wprowadzenie cyfry „7” .
    Stosowanie znaków i cyfr w sytuacjach zadaniowych.
     
*   Zajęcia z elementami kodowania.
     
*   Utrwalenie wszystkich dotychczas poznanych liter. Zapoznanie z literami „E, S ”.
     
*   Doskonalenie umiejętności czytania wyrazów i krótkich zdań. Tworzenie z alfabetu ruchomego wyrazów i zdań.
     
*   Systematyczne przygotowywanie do pisania (ćwiczenia grafomotoryczne , pisanie poznanych liter).
     

ilustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - liniailustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - linia

LISTOPAD

 

    TEMATYKA:
     
1.   Spotkanie z bajką.
     
2.   Jestem Polakiem.
     
3.   Akademia Aqafresh.
     
4.   Obserwacje pogody w listopadzie.
     
     
    ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
     
     
*   Budzenie zainteresowania dzieci baśniami i bajkami. Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni.
    Zapoznanie z powstaniem książek oraz ich rolą w życiu dzieci i dorosłych. Zachęcanie do codziennego czytania.
     
*   Zapoznanie z mapą Polski, ważniejszymi miastami, rzekami oraz górami i morzem;
    poznanie symboli narodowych (godła, flagi oraz hymnu), poznanie barw Ojczyzny – bieli i czerwieni,
    wspólne odśpiewanie hymnu „Mazurka Dąbrowskiego”, (udział w akcji: Szoła do hymnu)budzenie uczuć patriotycznych.
     
*   Przypomnienie zasad prawidłowego dbania o swoje zęby – udział w programie Aquafresh.
     
*   Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, rozpoznawanie znaków synoptycznych,
    uświadamianie konieczności dostosowywania ubioru do warunków atmosferycznych;
    poznanie stanów skupienia wody i ich właściwości (zabawy badawcze).
     
*   Zapoznanie z „I,i” „D,d” „K,k”. Zabawy z poznanymi literami. Układanie schematów i modeli słów z poznanych liter.
     
*   Analiza i synteza sylabowa nazw obrazków, wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,
    czytanie całościowe nazw wyrazów, układanie rymów do podanych słów, liczenie głosek;
    budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania, odróżnianie druku od pisma, wykonywanie ćwiczeń
    grafomotorycznych.
     
*   Formułowanie dłuższych wypowiedzi z zastosowaniem przymiotników i przysłówków.
     
*   Zapoznanie z cyfrą „0” „6”. Utrwalenie poznanych cyfr. Wprowadzenie znaków: „=”, „<”, „ >”,
    oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
 
*   Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt.
     
*   Segregowanie, klasyfikowanie przedmiotów według podanego kryterium.
     
    Zabawy z elementami kodowania z wykorzystaniem maty i kubeczków.

 

 

ilustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - liniailustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - linia

PAŹDZIERNIK

 

    TEMATYKA:
     
1.   Jesień w parku i w lesie (Dzień Zwierząt, Dzień Drzewa).
     
2.   Akademia Zdrowego Przedszkolaka (Dzień Mycia Rąk).
     
3.   Co to jest savoir-vivre?
     
4.   Jesienne zwyczaje zwierząt.
     
     
    ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
     
*   Ukazanie znaczenia drzew i zwierząt dla człowieka i otoczenia przyrodniczego, wdrażanie do poszanowania przyrody.
     
*   Poszerzanie wiadomości na temat jesieni i obserwacja przyrody, gromadzenie materiału przyrodniczego.
     
*   Wyrabianie u dzieci nawyków higieniczno-kulturalnych, związanych z higieną osobistą oraz spożywaniem posiłków.
     
*   Ukazanie walorów zdrowotnych spożywania warzyw i owoców oraz ukazanie sposobów chronienia się przed chorobami.
     
*   Przypomnienie instrukcji mycia rąk (Dzień Mycia Rąk).
     
*   Utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się względem siebie i otoczenia społecznego.
     
*   Wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów zwierząt przed zimą, poznawanie ich warunków życia, wzbogacanie
    wiadomości przyrodniczych.
     
*   Zapoznanie z literami L, M, T.
     
*   Dalsze ćwiczenia przygotowujące do czytania i pisania, usprawnianie słuchu fonematycznego, nauka czytania sylab
    i tworzenie wyrazów.
     
*   Rozumienie określeń: słowo, wyraz, głoska, litera.
     
*   Zakodowane zabawy z UPD.
     
*   Poznanie cyfr 4 i 5. Utrwalanie poznanych figur geometrycznych. Poznanie trójkąta.

 

ilustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - liniailustracja fioletowej wstęgi z różowymi kokardkami - linia

 

WRZESIEŃ

 

    TEMATYKA:
     
1.   Witajcie w przedszkolu.
     
2.   Zgodne zabawy w naszej grupie.
     
3.   Bezpieczna droga do przedszkola.
     
4.   Jesień w ogrodzie.
     
5.   Jesień w sadzie.
     
    ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:
     
     
*   Poznanie środowiska przedszkolnego (swojej sali, łazienki, szatni), kształtowanie orientacji w tym środowisku.
     
*   Ustalenie wspólnych norm i zasad panujących w grupie oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw w sali
    i w ogrodzie przedszkolnym.
     
*   Wyrabianie u dzieci nawyków higieniczno – kulturalnych związanych z higieną osobistą oraz spożywaniem posiłków,
    samodzielnością.
     
*   Poznanie i kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego i bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.
    Poznanie niektórych znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej; utrwalenie numerów alarmowych.
     
*   Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw i owoców; rozróżnianie ich za pomocą dotyku, wzorku, smaku i zapachu;
    określanie części jadalnych warzyw. Zapoznanie z pracą ogrodnika jesienią.
     
*   Zapoznanie ze sposobem przygotowania się ludzi do zimy – zapasy na zimę – kiszenie ogórków.
     
*   Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania: sylabizowanie, głoskowanie, globalne czytanie wyrazów,
    liczenie wyrazów w zdaniach, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
     
*   Zabawy z literą „O”, „A”; wprowadzenie pojęć „samogłoska i spółgłoska”
     
*   Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich
    podstawowych cech.
     
*   Liczenie przedmiotów bez ograniczenia zakresu w toku zabaw dydaktycznych i samodzielnych; wprowadzenie zapisu
    cyfrowego liczb „1”, „2” i „3”.