POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ                                     DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
                                       

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 24 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

 

6.00 - 8.15   -   Stwarzanie sytuacji edukacyjnych    
        Zabawy dowolne    
        Zabawy ruchowe    
        Zajęcia i zabawy dydaktyczne    
        Praca z dzieckiem zdolnym    
        Praca stymulacyjno-wyrównawcza, indywidualna i w małych grupach    
             
8.15 - 8.30   -   Zabiegi higieniczne przed śniadaniem    
             
8.30 - 9.00   -   Śniadanie    
             
9.00 - 11.45   -   Stwarzanie sytuacji edukacyjnych    
             
        Zajęcia dydaktyczne    
        Spacery i wycieczki    
        Zabawy i zajęcia ruchowe w ogrodzie przedszkolnym    
        Zabawy dowolne    
        Zabawy ruchowe    
        Praca korekcyjno-wyrównawcza    
        Zajęcia dodatkowe    
        -  język angielski - 0,5 godz. dwa razy w tygodniu    
        - religia - grupy III, IV, V, VI - 0,5 godz. dwa razy w tygodniu    
             
11.45 - 12.00   -   Zabiegi higieniczne przed obiadem    
             
12.00 - 12.30   -   Obiad    
             
12.30 - 13.45   -   Stwarzanie sytuacji edukacyjnych    
             
        Poobiedni odpoczynek (maluszki)    
        Zabawy i zajęcia dydaktyczne    
        Zabawy w ogrodzie przedszkolnym    
        Zabawy dowolne    
        Zabawy ruchowe    
        Praca korekcyjno-kompensacyjna    
        Praca z dzieckiem zdolnym    
        Praca w małych grupach i indywidualna    
        Zajęcia dodatkowe    
        - zajęcia logopedyczne - raz w tygodniu    
             
13.45 - 14.00   -   Zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem    
             
14.00 - 14.20       Podwieczorek    
             
14.20 - 17.00   -   Kontakty indywidualne z dziećmi oraz z rodzicami    
             
        Zabawy dowolne    
        Zabawy ruchowe    
        Kontakty indywidualne z dziećmi oraz z rodzicami